Το θέμα των παράνομων φυτοφαρμάκων απασχολεί ιδιαίτερα τον Ε.ΣΥ.Φ. ειδικά τα τελευταία χρόνια και για το λόγο αυτό οδηγηθήκαμε στη δημιουργία ενός επικοινωνιακού προγράμματος για την ενημέρωση και εκπαίδευση όλων των εμπλεκομένων στην εισαγωγή, εμπορία και έλεγχο των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (όπως τελωνεία, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων, αγρότες, εισαγγελείς, αλλά και αστυνομικά τμήματα), σχετικά με το ζήτημα. Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται στην Ελλάδα από το 2007 και βρίσκεται κάτω από την ομπρέλα του προγράμματος που διεξάγεται από τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Φυτοπροστασίας (ECPA) σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπλέον, σε χώρες της Ευρώπης όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Πολωνία, αλλά και η Ουκρανία διεξάγονται παρόμοια προγράμματα όπως αυτό της Ελλάδας. Παρόλα αυτά το θέμα έχει παγκόσμιες προεκτάσεις, για αυτό και ανάλογες ενέργειες γίνονται και διεθνώς.

Η εμπορία παράνομων φυτοπροστατευτικών προϊόντων και το παράνομο εμπόριο θέτει σε κίνδυνο αγρότες, καταναλωτές και περιβάλλον. Πρώτα από όλα, σε αντίθεση με τα νόμιμα και καταχωρημένα προϊόντα που υποβάλλονται σε ενδελεχείς ελέγχους από τις εταιρίες και από τις επίσημες αρχές του κράτους, για τα παράνομα προϊόντα δεν πραγματοποιούνται έρευνες για τις επιπτώσεις τους στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ενώ, παράλληλα, τα προϊόντα αυτά ενδέχεται να περιέχουν άγνωστες και μη δοκιμασμένες τοξικές προσμίξεις και ρύπους. Υπολείμματα των άγνωστων και μη δοκιμασμένων ουσιών είναι πιθανόν να εντοπιστούν στα γεωργικά προϊόντα, απειλώντας την υγεία των καταναλωτών και των αγροτών που τα χρησιμοποιούν, αλλά και το περιβάλλον. Επιπλέον, τα παράνομα προϊόντα μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές βλάβες στις καλλιέργειες είτε μειώνοντας τη σοδειά είτε καταστρέφοντας εντελώς τη συγκομιδή. Καλλιέργειες από αγρότες που χρησιμοποιούν παράνομα προϊόντα είναι πιθανόν, όπως και έχει συμβεί στο παρελθόν, να απορριφθούν από τις εταιρίες τροφίμων, καθώς και να υπάρξουν διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

Ειδικά όσον αφορά στο τελευταίο, για παράδειγμα, οι Ισπανοί καλλιεργητές στην περιοχή της Αλμερίας, μία κατεξοχήν αγροτική περιοχή η οποία φημίζεται για τις πιπεριές της, ακόμα δεν έχουν ανακάμψει ύστερα από το τεράστιο πρόβλημα που δημιουργήθηκε πριν από κάποια χρόνια όταν στα προς εξαγωγή προϊόντα εντοπίστηκαν υπολείμματα απαγορευμένων φυτοφαρμάκων. Οι εισαγωγές πιπεριάς από την Αλμερία από άλλες χώρες σταμάτησαν και η οικονομία της περιοχής κόντεψε να καταρρεύσει, το ίδιο και οι καλλιεργητές, οι οποίοι έχασαν τα εισοδήματά τους.

Τέλος, ένα επιπλέον πολύ σημαντικό ζήτημα αποτελούν και οικονομικές επιπτώσεις από τη χρήση παράνομων φυτοφαρμάκων σε φορολογούμενους και κυβερνήσεις. Μάλιστα εκτιμάται ότι με το εμπόριο παράνομων και πλαστών προϊόντων υπάρχουν απώλειες στη φορολογία της τάξης των €21-30 εκατ. ετησίως σε ολόκληρη την Ευρώπη, τα οποία καλούνται οι κυβερνήσεις να καλύψουν από άλλους πόρους.

Σχετικό υλικό


Τηλεοπτικό σποτ του ΕΣΥΦ για τα παράνομα φυτοφάρμακα

Τηλεοπτικό σποτ του ΕΣΥΦ για τα παράνομα φυτοφάρμακα (Αγγλικά)

Βίντεο για τα παράνομα φυτοφάρμακα στην Ευρώπη