Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε μια συλλογή από ενδιαφέρουσες σελίδες στο Internet σχετικά με τη Φυτοπροστασία και τα θέματα που απασχολούν τα μέλη του Ελληνικού Συνδέσμου Φυτοπροστασίας.

Οι πιο σημαντικοί σύνδεσμοι

Oλοι οι σύνδεσμοι


Αγροτικός Περιοδικός Τύπος (3)
Προστασία των υδάτων (3)
Ινστιτούτα και Φορείς Πιστοποίησης (9)
Νομοθεσία (2)
Νομοθεσία για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά (1)
Νομοθεσία για τη διάθεση στην αγορά φ. π. (1)
Οδηγίες της ΕΕ για τον καθορισμό MRLs των φ.π. (5)
Υπουργεία και Εποπτευόμενοι Οργανισμοί (11)
Υπουργεία-Φορείς χορήγησης έγκρισης φ.π. στην EE (3)
Σύνδεσμοι Φυτοπροστασίας (16)
Εξελίξεις στα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα (16)
Ευρωπαϊκή Ένωση (12)
Διάφορα (9)
Διεθνείς Οργανισμοί (6)