Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας έχει προχωρήσει στην έκδοση αρκετών βιβλίων σχετικά με τη φυτοπροστασία, αλλά και τη δράση του. Περιηγηθείτε στον κατάλογο των εκδόσεων και επικοινωνήστε με τους υπεύθυνους στον ΕΣΥΦ για το πως μπορείτε να αποκτήσετε τα βιβλία που θα δείτε εδώ.

Ετήσιες Ενημερώσεις


Ετήσια ενημέρωση δραστηριοτήτων Ε.ΣΥ.Φ. 2008-2009


Ετήσια ενημέρωση δραστηριοτήτων Ε.ΣΥ.Φ. 2007-2008


Ετήσια Ενημέρωση Δραστηριοτήτων 2006-2007


Ετήσια Ενημέρωση Δραστηριοτήτων 2005


Ετήσια Ενημέρωση Δραστηριοτήτων 2004


Ετήσια Ενημέρωση Δραστηριοτήτων 2003


Ετήσια Ενημέρωση Δραστηριοτήτων 2002


Ετήσια Ενημέρωση Δραστηριοτήτων 2001


Ετήσια Ενημέρωση Δραστηριοτήτων 2000


Αλλες εκδόσεις


Προστασία των Νερών - Απορροή - Διάβρωση


Προστασία των Νερών - Βέλτιστες Πρακτικές Διαχείρισης


Προστασία των Νερών - Διασπορά Ψεκαστικού Νέφους


Χρήση φυτοφαρμάκων και ασφάλεια τροφίμων


Ασφαλής και υπεύθυνη χρήση φυτοφαρμάκων: προστατεύοντας το μέλλον της βιώσιμης ευρωπαϊκής γεωργίας


Φροντίδα ζωής


Πρόγραμμα Ε.ΣΥ.Φ. ενάντια στα παράνομα φυτοφάρμακα


Οδηγός για τα υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων στα προϊόντα φυτικής προέλευσης


Φροντίδα ζωής - Προστατέψτε τη σοδειά σας, προστατεύοντας τον εαυτό σας


Ενημερωτικό έντυπο για την οδηγία 1999/45


Το Αλφαβητάρι της Φυτοπροστασίας


Φυτοπροστασία και ασφαλή τρόφιμα


Οδηγός Συντήρησης & Ρυθμίσεων Ψεκαστικών Μηχανημάτων


Οδηγίες για την ασφαλή μεταφορά των φυτοπροστατευτικών προϊόντων


Αρχές Ορθής Φυτοπροστασίας


Η διαδικασία έγκρισης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση


Φυτοπροστασία και ποιότητα νερού : Για να διατηρήσουμε καθαρά τα νερά της Ευρώπης


Οδηγίες για την ασφαλή αποθήκευση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων


Οδηγίες για την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων


Οδηγίες για την παροχή πρώτων βοηθειών σε περιπτώσεις δηλητηριάσεων από φυτοπροστατευτικά προϊόντα


Η Γεωργία που θέλουμε ! Η Γεωργία που επιθυμούμε !